Ansökningsprocess till internationella skolor i Bangkok – som en långflight.

Ja, nu har vi bott här i drygt 4 år och vi börjar närma oss Lillskruttans skolstart. Vi hade för avsikt att få henne in i skola från januari 2017, då hon är 5 år gammal. I torsdags blev vi varse om att det inte skulle gå. Normen anger att barnen börjar skolan det läsår som barnet fyller 5 år. Majoriteten placerar sina barn i förberedande förskoleklass redan vid 4 års ålder- det har jag varit helt motståndare till eftersom vi inte ser att vi har det behovet att sätta henne i en stor skolmiljö med tusentals elever 5 dagar i veckan. Medan jag läste juridik heltid var det ändå så att jag ville ha henne hemma en dag i veckan, hon behöver lugn och ro få lov att bara moffla runt i sin egen takt i pyjamas hela dagen om hon så önskar, eller upp och i väg ut på upptäckltsfärd med mig om hon önskade det. Jag är inte förespråkare för tidig skolstart. Det finns dessutom ingen dokumentation som bevisar att det skulle vara bättre än skolstartsålder vid 6 år. Hursom, med det besked vi fick i torsdags, i kombination med att hon fyller 5 i december blev det lite snäva svängar i torsdags efter mötet med en av de internationella skolorna och vi försöker nu landa i att hon ska börja på ISB i Pre-K på ISB, förutsatt att det finns plats för henne.

Det här med skolgång på internationella skolor är ett kapitel för sig – ansökningsprocesserna är långdragna, svåra och det tar tid. De flesta internationella skolor har samma policy kring antagning och garanterad skolgång. Oavsett om ditt barn blir antaget eller ej är det en långdragen process och en administrativ process som är mycket tidsödande för majoriteten av de föräldrar som ska ge sina barn skolgång. Allt ifrån att översätta kursplaner, omdöme, betyg till att se över så att vaccinationerna överensstämmer med de rådande i det land som barnet ska börja skolan i, samt läkarundersökningar väldetaljerade med fokus kring hjärtat etc. det är en så dryg process som avslutas med att i runda slängar 4-500 Euro ska betalas innan 30/4 för att barnet ska ha en garanterad plats vid skolstarten i augusti. Därefter i juli månad ska resten av skolans terminsavgift betalas så en ansökningsprocess är godkänd först när samtlig dokumentation är inne och godkänd, barnet genomgått kunskapstester, och därefter när pengarna är inne på skolans konto.

Detta gör att det lätt blir hysteri runt mars månad när företag sitter med sin tjänsteplanering, budgeten kanske nyligen blivit antagen och pusslet av tjänstemän påbörjas – det är inte så att ett företag generellt sett tar hänsyn till skolåret och därav uppstår ofta oro, stress och lite lättare tendens till panik i familjerna här i Nichada.

I år har vi fått information om att ca 100 familjer i Nichada blir uppsagda eller återflyttade till USA, då oljebranschen inte blomstrar precis. Ambasaderna drar också tillbaka en del av sina tjänstemän. Detta påverkar Nichada mycket, som har en hög andel ambasadfolk och oljefolk från privata näringslivet.

I Nichada har vi två internationella skolor i området RoseMary Academy, som har väldigt hög andel asiatiska internationella och thailändska elever, samt ISB som är en väldigt stor skola med ett välrenommerat erkännande globalt (american curriculum). Utanför gaten finns både ST.Andrews, Hampton, Magic Years, och dryga 20 minuter bort ligger Harrows international school samtliga följer brittiskt curriculum och påverkas kanske inte lika mycket som ISB. ISB har majoriteten av sina elever i Nichada och kanske att nedskärningarna i olika företag påverkar skolorna i Nichada jag vet inte men vi upplever att stressen och pressen kring att säkerställa antalet elever, inför kommande läsår överstiger normalt beteendemönster. Nu inväntar vi alla dokument som behövs och därefter hoppas vi att vi lyckas säkerställa en plats för vår lilla tjej inför hösten – trots att vi hade avsikten att invänta januari månad.

För ett år sedan satt vi i limbo mellan tjänstgöringar i Wien, ansökningshandingar i tre olika världsdelar och det var stressigt. I år har vi inga ansökningar ute på fältet och är de som bevittnar hur Nichada rustar inför avflytt. Möbler säljs på second handmarknaden i Nichada, diskussionsämnena är relocationfirmor. Contanirar ska bokas- men alla vet inte ännu varthän bara att de står inför kontraktets utgång. En del har själv fattat beslut att de återvänder till sina hemländer eter att kontraktet är slut, somliga har is i magen och inväntar att något lokalt toppjobb ska tillfalla dem innan arbetstillstånd och visum löper ut så att de kan stanna i Nichada ytterligare något år.

Familjen C går och längtar efter Skåne, sommaren i Sverige, familj, släkt och vänner, känner en balans, ett lugn i år har vi retur i augusti till sonens sista år på Middle school och Lillskruttans första år i skolan om ett år får vi se hur vår jobbsituation ser ut.

Annonser